برچسب ها : ترجمه ناتی NAATI

ترجمه ناتی NAATI

ترجمه ناتی NAATI ناتی همان سازمان مترجمین رسمی در استرالیا است . این سازمان به متقاضیانی که در آزمون های مربوطه قبول میشوند مهر ناتی اهدا میکند . آزمون ناتی به چندین شکل برگذار میشود . به صورت نمونه به آزمون های ترجمه شفاهی و نوشتاری میتوان اشاره کرد. NAATI مخفف کلمه The National Accreditation […]ادامه خبر