۲۲ شغل جدید اضافه شده به لیست PMSOL

 ۲۲ شغل جدید اضافه شده به لیست PMSOL

به صورت کلی ۴۱ شغل در PMSOL (فهرست مشاغل مهارتی در اولویت برای مهاجرت) وجود دارد. در حال حاضر این مشاغل مهارت های حیاتی مورد نیاز برای حمایت از بهبود اقتصادی استرالیا در شرایط COVID-19 را فراهم می‌کنند.

۲۲۱۱۱۱: Accountant (General)
۲۲۱۱۱۲: Accountant (Management)
۲۲۱۱۱۳: Accountant (Taxation)
۲۲۱۲۱۳: External Auditor
۲۲۱۲۱۴: Internal Auditor
۲۳۲۲۱۲: Surveyor
۲۳۲۲۱۳: Cartographer
۲۳۲۲۱۴: Other Spatial Scientist
۲۳۳۲۱۱: Civil Engineer
۲۳۳۲۱۴: Structural Engineer
۲۳۳۲۱۲: Geotechnical Engineer
۲۳۳۲۱۵: Transport Engineer
۲۳۳۳۱۱: Electrical Engineer
۲۳۳۶۱۱: Mining Engineer
۲۳۳۶۱۲: Petroleum Engineer
۲۳۴۶۱۱: Medical Laboratory Scientist
۲۵۱۹۱۲: Orthotist / Prosthetist
۲۶۱۲۱۱: Multimedia Specialist
۲۶۱۳۱۱: Analyst Programmer
۲۶۱۳۹۹: Software and Applications Programmers
۲۶۲۱۱۲: ICT Security Specialist
۳۵۱۳۱۱: Chef

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.