برچسب ها : PMSOL

۲۲ شغل جدید اضافه شده به لیست PMSOL

به صورت کلی ۴۱ شغل در PMSOL (فهرست مشاغل مهارتی در اولویت برای مهاجرت) وجود دارد. در حال حاضر این مشاغل مهارت های حیاتی مورد نیاز برای حمایت از بهبود اقتصادی استرالیا در شرایط COVID-19 را فراهم می‌کنند. ۲۲۱۱۱۱: Accountant (General) ۲۲۱۱۱۲: Accountant (Management) ۲۲۱۱۱۳: Accountant (Taxation) ۲۲۱۲۱۳: External Auditor ۲۲۱۲۱۴: Internal Auditor ۲۳۲۲۱۲: Surveyor […]ادامه خبر

بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL)

بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL) سازمان مهاجرت توصیه می کند که براساس مشاوره کمیسیون ملی مهارت ها در تاریخ ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۰ فهرست مشاغل مهارتی مهاجرت (PMSOL) به روز شده و شامل شغل مددکار اجتماعی (۲۷۲۵۱۱) نیز شود. همانطور که می دانید دولت متعهد به محافظت از سلامت استرالیایی ها در طی بیماری […]ادامه خبر