دوره جدید Skill Select برای (سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ Family )

 دوره جدید Skill Select برای (سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ Family )

دوره جدید Skill Select برای (سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ Family )از تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ :

تعداد دعوت نامه های مد نظر برای این دوره:
_(سابکلاس ۱۸۹) : ۲۰۰ جایگاه
‏_ Skilled Work Regional (Provisional) (سابکلاس ۴۹۱) Family Sponsored :۲۰۰ جایگاه

از متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند دعوت می شود برای ویزای مربوطه درخواست دهند.
کمترین امتیاز پذیرفته شده این دوره برای سابکلاس های زیر :
– (سابکلاس ۱۸۹) ۹۰ امتیاز
– (سابکلاس ۴۹۱) ۸۰ امتیاز

به دلیل تعداد تقاضای بالا و مطابق با سال های قبلی، گروه های شغلی زیر در اولویت خواهند بود.
اگر تمام جایگاه ها توسط ویزای سابکلاس ۱۸۹ تکمیل شود هیچ دعوتنامه ای برای ویزای سابکلاس ۴۹۱ در این مشاغل صادر نخواهد شد.
– ۲۲۱۱ حسابدار
– ۲۲۱۲ منشی شرکت
‏Auditors, Company Secretaries and
‏Corporate Treasurer
– ۲۳۳۴ مهندس برق
– ۲۳۳۵ مهندس مکانیک
‏Industrial, Mechanical and
‏Production Engineers
– ۲۳۳۹ مهندسان حرفه ای دیگر
– ۲۶۱۱ انالیزگر سیستم
– ICT Business and System Analyst
– ۲۶۱۳ برنامه نویس و اپلیکیشن ساز
– ۲۶۳۱ متخصص شبکه کامپیوتر
و تعداد دعوت نامه های مورد نظر دولت استرالیا برای طول سال ۲۰۲۱-۲۲ به شرح زیر میباشد
(سابکلاس۱۸۹):
جولای ۲۵۰ جایگاه
اکتبر ۲۰۰ جایگاه
(سابکلاس ۴۹۱):
جولای ۵۰۰ جایگاه
اکتبر ۲۰۰ جایگاه

مدیر

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.