برچسب ها : skill select

دوره جدید Skill Select برای (سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ Family

دوره جدید Skill Select برای (سابکلاس ۱۸۹ و ۴۹۱ Family )از تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۱ : تعداد دعوت نامه های مد نظر برای این دوره: _(سابکلاس ۱۸۹) : ۲۰۰ جایگاه ‏_ Skilled Work Regional (Provisional) (سابکلاس ۴۹۱) Family Sponsored :۲۰۰ جایگاه از متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند دعوت می شود برای ویزای مربوطه درخواست […]ادامه خبر

نتیجه دعوتنامه های ویزای انتخاب مهارت مربوط به تاریخ ۲۰۲۰

نتیجه دعوتنامه های ویزای انتخاب مهارت مربوط به تاریخ ۲۰۲۰ منتشر شد نتیجه دعوتنامه های ۲۱اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده است اما برای مشاغل دارای رتبه حرفه ای (pro-rate) هنوز دعوتنامه ای لحاظ نشده است. لیست مشاغل (ceiling list) نیز پس از این انتشار مجددا‌ً به روز رسانی شده است. شما میتوانید این به روز رسانی […]ادامه خبر