برچسب ها : VETASSESS Skill Assessment

به روزرسانی برنامه VETASSESS Skill Assessment

به روزرسانی برنامه VETASSESS Skill Assessment دفاتر و خطوط تلفن از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۱ بسته خواهند شد. پذیرش برنامه های آنلاین ارزیابی مهارت ادامه خواهد داشت اما در این مدت پاسخگو به هرگونه ایمیل و تماس تلفنی نخواهند بود. برنامه بررسی مشاغل در لیست اولویت: خدمات بررسی مشاغل عمومی در لیست […]ادامه خبر