برچسب ها : DAMA

آخرین تغییرات در فهرست مشاغل DAMA

دولت استرالیا پس از بررسی سالانه تغییرات زیر را برای مهاجران منطقه ای مهارت و تجارت به استرالیای جنوبی (DAMA) انجام داده است. لیست مشاغل استرالیای جنوبی طیف وسیعی از مشاغل جدید را تحت DAMAs با تمرکز بر مهمان نوازی و گردشگری، تجارت موتور، مشاغل کشاورزی، تولیدات و جنگلداری ایجاد کرده است. تعدادی از مشاغل […]ادامه خبر

آخرین اخبار کسب و کارهای محلی (DAMA)

اخرین اخبار کسب و کارهای محلی تغییرات اساسی در لیست مشاغل (DAMA) بررسی سالانه لیست مشاغل(DAMA)استرالیای جنوبی به اتمام رسیده و تعدادی شغل به آن افزوده شده است. این مشاغل بر طبق بحران پیش آمده انتخاب شده اند و شامل شاخه های بهداشت و درمان، ساخت و تولید، بخش تکنولوژی،کشاورزی و خدمات وابسته و تولید […]ادامه خبر