برچسب ها : گلوبال تلنت

ویزای گلوبال تلنت، یکی از پرطرفدارترین ویزاهای حال حاضر

ویزای گلوبال تلنت، یکی از پرطرفدارترین ویزاهای حال حاضر با کاهش چشمگیر مهاجرت در مهارت های عمومی افزایش چشمگیری در برنامه ویزای Global Talent Independent (GTI) خواهیم داشت. این برنامه با هدف جذب متخصصان واجد شرایط برای کار و زندگی دائم در استرالیا برنامه ریزی شده است.اخیراً GTI با ویزای سابکلاس ۸۵۸ ادغام شده است […]ادامه خبر