برچسب ها : کپی برابر اصل

کپی برابر اصل

کپی برابر اصل کپی برابر اصل ، یکی از اصلی ترین نیاز های متقاضیان ویزا است . شرکت مهاجرتی سابکلس خدمات برابر با اصل مدارک را با مهر JP استرالیا انجام میدهد. در ایران، دفاتر اسناد رسمی ، یکی از مراجعی که امکان و اجازه کپی برابر اصل هر نوع مدرکی را دارند. البته وکلای […]ادامه خبر