برچسب ها : کسب و کارهای محلی

آخرین اخبار کسب و کارهای محلی (DAMA)

اخرین اخبار کسب و کارهای محلی تغییرات اساسی در لیست مشاغل (DAMA) بررسی سالانه لیست مشاغل(DAMA)استرالیای جنوبی به اتمام رسیده و تعدادی شغل به آن افزوده شده است. این مشاغل بر طبق بحران پیش آمده انتخاب شده اند و شامل شاخه های بهداشت و درمان، ساخت و تولید، بخش تکنولوژی،کشاورزی و خدمات وابسته و تولید […]ادامه خبر