برچسب ها : کرونا

اجازه سفر به خارج از کشور برای استرالیایی های واکسینه

استرالیایی های واکسینه شده به صورت آزمایشی اجازه سفر به خارج از کشور را ظرف شش هفته آینده خواهند داشت برنامه آزمایشی افراد واکسینه شده برای خروج و بازگشت تحت محدودیت ها به زودی و خیلی آهسته آغاز خواهد شد. استرالیایی هایی که علیه Covid واکسینه شده اند می توانند بر اساس این طرح کشور […]ادامه خبر