برچسب ها : پذیرش ویزا

اعلام تعداد پذیرش ویزا برای مهاجرین استرالیا

دولت استرالیا تعداد پذیرش مهاجرین را به ۱۶۰۰۰۰ جایگاه در سال های ۲۰۲۲_۲۳ بازگرداند. پیش‌بینی می‌شود که تعداد پذیرش مهارجرین‌ به این کشور از ۸۹۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۰_۲۱ به ۴۱۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۱_۲۲ و سپس به ۱۸۰۰۰۰ در سال‌های ۲۰۲۲_۲۳ افزایش یابد که در ادامه افزایش چشم گیر ۲۱۳۰۰۰ نفر در سال‌های ۲۰۲۴_۲۵ […]ادامه خبر