برچسب ها : ویزای bridge

معافیت سفر دارندگان ویزا و ویزای bridge

دولت استرالیا فهرست ویزاهایی که دیگر از تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ برای ورود به این کشور ممانعتی ندارند را به روز رسانی کرده است. لازم به ذکر است که فقط دارندگان ویزا واجد شرایط این معافیت هستند. اما متقاضیانی که دارای ویزای Bridge در موارد ذکر شده هستند در صورت خروج باید برای بازگشت به […]ادامه خبر