برچسب ها : ویزای 491 استرالیا

ویزای جدید استرالیا تحت عنوان ویزای مهارت ۴۹۱ معرفی شد

اضافه شدن ویزای ۴۹۱ استرالیا و تغییرات جدید قوانین مهاجرت استرالیا از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ اجرا خواهد شد. ویزای ۴۹۱ استرالیا از نظر امکانات و شرایط اقامت در استرالیا تا حدود زیادی با ویزای ۴۸۹ متفاوت است.ادامه خبر