برچسب ها : ویزای 191

‏NSW: لیست مشاغل مورد نیاز ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ اعلام

ایالت ‏NSW لیست مشاغل ویزای های ۱۹۰ و ۴۹۱ برای مهاجرت ۲۰۲۰-۲۱ را منتشر کرده است. طبق دستور سازمان مهاجرت NSW در حال حاضر بر روی لیست مشاغلی که کاهش یافته است کار می کند. لیست مشاغل ماهر(اقامت دائم) (سابکلاس ۱۹۰) ۱۳۳۲۱۱ مدیریت مهندسی ۱۳۴۲۱۲ مدیریت پرستاری کلینیکی ۲۳۳۹۱۱ مهندس هوانوردی ۲۳۳۹۱۶ معمار نیروی دریایی […]ادامه خبر