برچسب ها : ویزای 101

ویزای فرزند ۱۰۱

ویزای فرزند ۱۰۱ با این ویزا کودک می تواند به عنوان اقامت دائم به استرالیا مهاجرت کند و حق تحصیل و دسترسی به خدمات درمانی داشته باشد .‏ در صورت واجد شرایط بودن ویزای فرزند ۱۰۱ می‌تواند برای تابعیت استرالیا اقدام کند ‏. شرایط ویزای فرزند : ‎کودک باید دارای شرایط زیر باشد : – […]ادامه خبر