برچسب ها : ویزای کشاورزی

اعطای ویزای کشاورزی برای تأمین نیروی کار کشاورزان استرالیایی

برای تأمین نیروی کار مورد نیاز و ایجاد آرامش خاطر برای کشاورزان استرالیایی هم برای حال حاضر و هم در آینده ویزای کشاورزی به متقاضیان داده خواهد شد. ویزای جدید کاری کشاورزی فصلی برای صنعت کشاورزی که خواهان نیروی کار امن و ماهر است بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این ویزا تعداد نیروی کاری فصلی […]ادامه خبر