برچسب ها : ویزای کار آفرینی

بازگشایی برنامه مهاجرت ویزای کار آفرینی و سرمایه گذاری در

برنامه مهاجرت ویزای کار آفرینی و سرمایه گذاری در ایالت ویکتوریا برای سال ۲۰۲۱-۲۲ هم اکنون باز شده است. این ویزای موقت برای کسانی که دارای مهارت های تجاری هستند و می خواهند یک تجارت را در ایالت ویکتوریا تأسیس ، توسعه و یا مدیریت کنند مناسب میباشد. شرایط این ویزا اقامت: تا ۵سال اقامت […]ادامه خبر