برچسب ها : ویزای نیروی کار ماهر

به روز رسانی لیست مشاغل ماهر NSW ویزای نیروی کار

برای مورد بررسی قرار گرفتن درخواست ویزا باید واجد شرایط اعلام شده در مشاغل لیست مورد نظر باشید. متقاضیان خارج از کشور که در مشاغل اعلام شده مهارت دارند می‌توانند برای این ویزا اقدام کنند. شرط سابقه کار متقاضیان بعضی مشاغل باید حداقل سه سال تجربه کاری (یا نزدیک مرتبط) داشته باشند. مشاغل مورد نیاز […]ادامه خبر

جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر (سابکلاس ۱۹۰)

پرونده ها در زمان بررسی دعوتنامه ها امتیاز بندی می‌شوند: سن بین ۱۸ تا ۲۵ سال ۲۵ امتیاز بین ۲۵ تا ۳۳ سال ۳۰ امتیاز بین ۳۳ تا ۴۰ سال ۲۵ امتیاز بین ۴۰ تا ۴۵ سال ۱۵ امتیاز   دانش زبانی حد تسلط متوسط ۰ امتیاز حدتسلط حرفه ای ۱۰ امتیاز حد تسلط بسیار […]ادامه خبر