برچسب ها : ویزای مهاجرت

تغییر قانون ویزای مهاجرت در استرالیای جنوبی

دولت استرالیا قانون مهاجرتی را تغییر داده است تا به بعضی متقاضیان اجازه دهد درخواست ویزا را از داخل استرالیا برای سابکلاس های خاص ویزای مهارت ارائه دهند. از ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ متقاضیان داخل استرالیا که شامل ماده ۴۸ هستند می توانند برای سه ویزای ماهر زیر درخواست دهند: ۱. Skilled work regional visa (سابکلاس […]ادامه خبر