برچسب ها : ویزای منطقه ای

سابکلاس ۴۹۴ Skilled Employer Sponsored ویزای منطقه ای (موقت)

این ویزا کارفرمایان هر منطقه را قادر می سازد تا با جذب نیروی کار ماهری که نمی توانند در استرالیا پیدا کنند در خارج از کشور اقدام به استخدام نیرو کنند. واجد شرایط بودن این نیروی کار ماهر باید: ۱.توسط یک کارفرما تایید و معرفی شود ۲.شغل موجود در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا داشته […]ادامه خبر