برچسب ها : ویزای سابکلس ۴۹۱ NSW

به روز رسانی ویزای سابکلس ۴۹۱ NSW

به روز رسانی ویزای سابکلس ۴۹۱ NSW RDA بررسی ویزاها را در فوریه ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد. Regional Development Australia (RDA) به ایالت NSW برای مدیریت ویزای سابکلاس ۴۹۱ که در اوایل فوریه ۲۰۲۱ آغاز می شود کمک خواهند کرد. نماینده های مناطق رجیونال RDA درخواست ها را ارزیابی خواهد کرد و مشاغل واجد شرایط […]ادامه خبر