برچسب ها : ویزای سابکلاس 482

برنامه ویزای سابکلاس ۴۸۲ چیست؟

این ویزا صاحبان مشاغل استرالیایی را قادر می سازد تا از نیروهای ماهر خارج از کشور استفاده کنند تا شغل های مشخص شده توسط اداره مهاجرت را به طور موقت تا چهار سال پر کنند. پس از اتمام این دوره درصورت داشتن شرایط می‌توانید برای اقامت دائم استرالیا اقدام کنید. در این مدت امکان ورود […]ادامه خبر