برچسب ها : ویزای بیزینس

آخرین مهلت برای ثبت درخواست برنامه ویزای بیزینس و سرمایه

اخرین مهلت برای ثبت درخواست در این برنامه بعد از ظهر روز دوشنبه ۳۱ می ۲۰۲۱ ساعت ۵ می باشد. مدت زمان معمول نیاز برای بررسی پرونده های سابکلاس های ۱۸۸A و ۱۸۸B چهار هفته تقویمی و برای ویزای Significant Investor Visa یک هفته میباشد.ادامه خبر