برچسب ها : ویزاهای سابکلاس

بازگشایی ویزاهای سابکلاس ۴۹۱ و ۱۹۰ ایالت ویکتوریا

برنامه‌ی ویزاهای ایالت ویکتوریا (۴۹۱ و ۱۹۰) برای سال جدید (۲۰۲۰-۲۰۲۱) روز سه شنبه ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ بازگشایی خواهد شد. امسال نحوه ی انتخاب متقاضیان با سال های پیش متفاوت است، در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ تمرکز اصلی بر روی استعداد ها و توانایی های متقاضیان برای بهبود اقتصاد ایالت ویکتوریا است که به دلیل شیوع ویروس […]ادامه خبر