برچسب ها : واکسن

واکسنهای جدید مورد تایید دولت استرالیا برای سفرهای بین المللی

در صورتی که دوره تکمیلی واکسن های تایید شده یا به رسمیت شناخته شده دولت استرالیا را انجام داده باشید، برای ورود و خروج از استرالیا مشکلی نخواهید داشت. این شامل قانون شامل دوزهای مخلوط نیز می شود. واکسن ها و دوزهای تایید شده یا شناخته شده فعلی که برای اهداف سفر بین المللی پذیرفته […]ادامه خبر

اجازه سفر به خارج از کشور برای استرالیایی های واکسینه

استرالیایی های واکسینه شده به صورت آزمایشی اجازه سفر به خارج از کشور را ظرف شش هفته آینده خواهند داشت برنامه آزمایشی افراد واکسینه شده برای خروج و بازگشت تحت محدودیت ها به زودی و خیلی آهسته آغاز خواهد شد. استرالیایی هایی که علیه Covid واکسینه شده اند می توانند بر اساس این طرح کشور […]ادامه خبر