برچسب ها : هزینه ثبت نام مهاجرت

بازپرداخت هزینه ثبت نام مهاجرت توسط سازمان مهاجرت

بازپرداخت هزینه های ثبت نام مهاجرت سازمان خدمات اسکان و مهاجرت با انتشار بیانیه ای پرونده هایی را که هزینه اقدام آنها بازگرداننده و یا معاف می‌شوند را مشخص کرد. در متن زیر خلاصه ای از هر سابکلس نوشته شده است: – ویزای ازدواج و‌ پارتنری سابکلس ۳۰۰ اگر متقاضی ،ویزای ازدواج و پارتنریشان صادر […]ادامه خبر