برچسب ها : نوبت دهی متقاضیان برنامه بیومتریک

نوبت دهی متقاضیان برنامه بیومتریک

نوبت دهی متقاضیان برنامه بیومتریک از ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ انتخاب بیومتریک در همان مکان سابق به تدریج از سر گرفته خواهد شد. راه اندازی مجدد خدمات بیومتریک در مرکز جمع آوری بیومتریک استرالیا (ABCC) و مرکز خدمات ویزای استرالیا (AVAC) به محدودیتهای مرزی ایجاد شده به علت کویید ۱۹ در خود استرالیا بستگی خواهد داشت. […]ادامه خبر