برچسب ها : نتیجه دعوتنامه های ویزای انتخاب مهارت

نتیجه دعوتنامه های ویزای انتخاب مهارت مربوط به تاریخ ۲۰۲۰

نتیجه دعوتنامه های ویزای انتخاب مهارت مربوط به تاریخ ۲۰۲۰ منتشر شد نتیجه دعوتنامه های ۲۱اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده است اما برای مشاغل دارای رتبه حرفه ای (pro-rate) هنوز دعوتنامه ای لحاظ نشده است. لیست مشاغل (ceiling list) نیز پس از این انتشار مجددا‌ً به روز رسانی شده است. شما میتوانید این به روز رسانی […]ادامه خبر