برچسب ها : مهندس نفت

بررسی ۱۰ رشته مهندسی در استرالیا به ترتیب درآمد

۱. مهندس نفت در آمد سالانه به صورت تقریبی ۱۹۴۰۰۰ هزار دلار ۲. مهندس معدن درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۵۹۰۰۰ هزار دلار ۳.مهندس برق درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۵۲۰۰۰ هزار دلار ۴.مهندس حمل و نقل درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۴۱۰۰۰ هزار دلار ۵. مهندس هسته ای درآمد سالانه به صورت تقریبی ۱۳۳۰۰۰ […]ادامه خبر