برچسب ها : مهاجرت منطقه شمالی

برنامه مهاجرت منطقه شمالی به روز می شود

دولت استرالیا هنوز سهمیه مهاجرت را برای سال ۲۰۲۰/۲۱ به ایالت ها و مناطق اعلام نکرده است. به منطقه شمالی (NT)سهمیه بسیار اندکی داده شد و در اختیار مهاجران قرار گرفت و که اکنون به پایان رسیده است. این بدان معناست که دولت NT در حال حاضر قادر به صدور ویزا برای برنامه مهاجرت با […]ادامه خبر