برچسب ها : مناطق رجینال استرالیا

مناطق رجینال ‏Regional Area

بیشتر مناطق استرالیا که خارج از شهرهای بزرگ بخش ۱ (سیدنی ، ملبورن و بریزبن) هستند به عنوان مناطق Regional شناخته می‌شوند که اهداف مناسبی برای مهاجرت میباشند. مناطق کم جمعیت و با شرایط مهاجرتی بهتر. مناطق تعیین شده رجینال: مناطق رجینال به دو دسته به شرح زیر تقسیم شده است: »»بخش ۲ “شهرها و […]ادامه خبر