برچسب ها : محافظت از ویزای همراه در مقابل خشونت خانگی

محافظت از ویزای همراه در مقابل خشونت خانگی

محافظت از ویزای همراه در مقابل خشونت خانگی دولت موریسون با قوی تر کردن ویزای همراه اقدام به جلوگیری از خشونت خانگی علیه بانوان ‌‌و کودکان کرده است. این موضوع هیچ اهمیتی ندارد که شما چه کسی هستید، از کجا آمده اید، چه منصبی دارید و حتی سیتیزن هستید! هیچ کس نباید در رابطه ای […]ادامه خبر