برچسب ها : متقاضیان استرالیای جنوبی

به روزرسانی موقت برنامه مهاجرتی مهارت برای متقاضیان استرالیای جنوبی

مهاجران نیروی کار ماهر که شرایط ثبت نام برای ایالت استرالیای جنوبی را دارند می توانند از ساعت ۸ صبح دوشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۱ اقدام کنند. در حال حاضر هر شخصی که در خارج از کشور یا در ایالت دیگری از استرالیا اقامت دارد واجد شرایط درخواست نخواهد بود. جزئیات کامل را می توان در […]ادامه خبر