برچسب ها : مالیات

مالیات در استرالیا

مالیات چیست و دولت استرالیا با این درآمد چه خدماتی برای شهروندان انجام می‌دهد؟ مالیات پول پرداختی شهروندان به دولت به ازای دریافت خدماتی به شرح زیر میباشد: * سيستم بهداشتي مناسب * آموزش با‌کيفيت * دفاع از کشور * راه و حمل و نقل * رفاه و اسایش اجتماع و ساير خدمات مانند پارک‌ها […]ادامه خبر