برچسب ها : لیست مشاغل

افزوده شدن ۷۰ شغل جدید به لیست مشاغل مورد نیاز

برای مدیریت بحران در استرالیای جنوبی در زمینه بهبود شرایط کرونا ، ۷۰ شغل دیگر برای متقاضیان از سه شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ که در حال حاضر خارج از استرالیا اقامت دارند باز خواهد شد. حداقل الزامات برای ثبت درخواست ویزای استرالیای جنوبی شامل حداقل ۸ سال سابقه کار در شغل های ذکر شده و […]ادامه خبر

بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL)

بروزرسانی لیست مشاغل دارای اولویت (PMSOL) سازمان مهاجرت توصیه می کند که براساس مشاوره کمیسیون ملی مهارت ها در تاریخ ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۰ فهرست مشاغل مهارتی مهاجرت (PMSOL) به روز شده و شامل شغل مددکار اجتماعی (۲۷۲۵۱۱) نیز شود. همانطور که می دانید دولت متعهد به محافظت از سلامت استرالیایی ها در طی بیماری […]ادامه خبر