برچسب ها : لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا جنوبی

افزوده شدن ۷۰ شغل جدید به لیست مشاغل مورد نیاز

برای مدیریت بحران در استرالیای جنوبی در زمینه بهبود شرایط کرونا ، ۷۰ شغل دیگر برای متقاضیان از سه شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ که در حال حاضر خارج از استرالیا اقامت دارند باز خواهد شد. حداقل الزامات برای ثبت درخواست ویزای استرالیای جنوبی شامل حداقل ۸ سال سابقه کار در شغل های ذکر شده و […]ادامه خبر