برچسب ها : لیست جدید مشاغل مورد نیاز

لیست جدید مشاغل مورد نیاز NSW

استرالیا از مهاجران بسیار ماهر در مشاغل مورد نظر این کشور دعوت می کند که اگر به دنبال پیشرفت شغلی خود هستند در برنامه ویزای مهارت NSW ثبت درخواست کنند. برنامه ویزای مهارت (دائمی)(سابکلاس۱۹۰) برنامه ویزای کار منطقه ای(موقت)(سابکلاس ۴۹۱) فعلا NSW لیست مشاغل نیروی کار ماهر که کاهش نیز داشته است را مد نظر […]ادامه خبر