برچسب ها : قانون مهاجرت

تغییر موقت قانون مهاجرت لایحه ۲۰۲۱

این لایحه به دنبال ایجاد تغییر موقت قانون است تا بتوان برای مدت مشخصی به متقاضیان هر گونه ویزا در داخل یا خارج از مرز راحت تر ویزا اعطا شود.طبق مقررات مهاجرت، متقاضیان سابکلاس های مختلف بسته به ویزای مد نظر باید در زمان اعطای ویزا در خارج یا داخل استرالیا باشند.بنابراین متقاضیانی که با […]ادامه خبر