برچسب ها : فرودگاههای بین المللی

بازگشایی مجدد فرودگاههای بین المللی کشور استرالیا تحت شرایط اعلام

دولت موریسون در استرالیا اعلام کرد که وقتی استرالیا به ۸۰ درصد واکسیناسیون COVID-19 برسد، محدودیت های تردد بین المللی لغو می شود دولت استرالیا و خطوط هوایی استرالیا در حال تلاش برای واکسیناسیون برای مسافران بین المللی نیز هستند. درخواست خطوط هوایی استرالیا از دولت واکسینه بودن مسافران است، بنابراین دولت استرالیا ارائه مدارک […]ادامه خبر