برچسب ها : شرایط لازم برای ثبت EOI

شرایط لازم برای ثبت EOI های NSW

قبل از ارسال (EOI)برای برنامه ویزای مهارت در نظر داشته باشید که باید حداقل معیارهای زیر را داشته باشید: باید زیر ۴۵ سال سن داشته باشید باید حداقل نمره ۶۵ امتیاز را در SkillSelect EOI خود کسب کنید. برای بررسی امتیازات خود لطفاً به (Home Affairs points calculator )مراجعه کنید باید حداقل نمره مورد نیاز […]ادامه خبر