برچسب ها : سهمیه BSMQ

سهمیه اختصاص داده شده برای ‏BSMQ در سال ۲۰۲۰-۲۱ اعلام

‏ ایالت QLD تعداد جایگاهای موجود برای سال ۲۰۲۰-۲۱ و بازگشایی برنامه های مهاجرتی و تجارت و سرمایه گذاری. برنامه تجاری BSMQ از تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ باز شده است ، اما تقاضاهای ارسال شده برای سهمیه موقت از تاریخ ۲۹ سپتامبر و ۵ اکتبر ۲۰۲۰ و سپس از تاریخ ۶ اکتبر و ۹ دسامبر […]ادامه خبر