برچسب ها : سابکلاس 491

به روز رسانی برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر NSW (سابکلاس

ثبت نام نوبت اکتبر ۴۹۱ نوبت بعدی ثبت درخواست ویزای منطقه ای NSW (سابکلاس ۴۹۱) فردا باز گشایی خواهد شد و برای کل ماه اکتبر باز خواهد ماند. اگر در نوبت آگوست دعوت نشده اید و می خواهید در اکتبر مجدداً پرونده شما مورد بررسی قرار بگیرید ، باید یک (ROI) جدید ارسال کنید. برای […]ادامه خبر

تغییرات مهم برای ثبت ویزای سابکلاس ۴۹۱ ایالت NSW

به روز رسانی برنامه گرفتن ویزای NSW برای ویزای منطقه ای (موقت) Skilled Work (سابکلاس ۴۹۱) اکنون فقط با داشتن دعوت نامه امکان پذیر است. برای قرار گرفتن در روند برسی پرونده ابتدا باید درخواست خود را برای گرفتن ویزا NSW ثبت کنید. در زیر اطلاعاتی در مورد این روند و نحوه ثبت درخواست وهمچنین […]ادامه خبر