برچسب ها : سابکلاس 190

ویزای مهارت (سابکلاس ۱۹۰) متقاضیان خارج از کشور ویزای NSW

متقاضیان خارج از کشور که در مشاغل گروه ANZSCO مهارت دارند اکنون واجد شرایط ویزای NSW هستند. این واجدین شرایط ANZSCO با یک تیک (✔) در صفحه فهرست‌های مشاغل نیروی ماهر NSW مشخص می‌شوند. توجه: برای واجد شرایط بودن به عنوان متقاضی خارج از کشور، باید به طور مداوم در سه ماه گذشته در خارج […]ادامه خبر

جدول امتیاز ویزای نیروی کار ماهر (سابکلاس ۱۹۰)

پرونده ها در زمان بررسی دعوتنامه ها امتیاز بندی می‌شوند: سن بین ۱۸ تا ۲۵ سال ۲۵ امتیاز بین ۲۵ تا ۳۳ سال ۳۰ امتیاز بین ۳۳ تا ۴۰ سال ۲۵ امتیاز بین ۴۰ تا ۴۵ سال ۱۵ امتیاز   دانش زبانی حد تسلط متوسط ۰ امتیاز حدتسلط حرفه ای ۱۰ امتیاز حد تسلط بسیار […]ادامه خبر