برچسب ها : سابکلاس 188B

به روز رسانی برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری (سابکلاسهای

برای ایالت ویکتوریا برنامه های کارآفرینان موقت (۱۸۸B) و سرمایه گذاران کلان موقت (۱۸۸C) برای سالهای ۲۰۲۱-۲۲ در حال حاضر باز است. تغییرات عمده در این برنامه ها عبارتند از: (کارآفرینی ۱۸۸B) ۱. سرمایه گذاری معادل ۲/۵ میلیون دلار استرالیا (که در طول مدت زمان ویزای موقت مسدود خواهد شد) ۲.دارای حداقل ۸۰ امتیاز در […]ادامه خبر