برچسب ها : سابکلاس های ۴۹۱و ۱۹۰

بازگشایی سابکلاس های ۴۹۱و ۱۹۰(BMSQ)

برنامه ویزاهای سابکلس ۱۹۰ و ۴۹۱ در ایالت کویینزلند تا ۱ فوریه ۲۰۲۱ باز نخواهند شد و EOI جدید برای ویزای مهارت تا این زمان بررسی نخواهد شد ، بنابراین لطفاً قبل از این تاریخ EOI ارسال نکنید. سابکلاس ۴۹۱ SBO (صاحب مشاغل کوچک) نکته مهم: متقاضیان باید قبل از ارسال (EOI) فرم ارزیابی ۴۹۱-SBO […]ادامه خبر