برچسب ها : زبان

مدارک‌ زبان مورد قبول سازمان امور مهاجرت استرالیا

مدارک‌ زبان مورد قبول سازمان امور مهاجرت استرالیا در این متن اطلاعات در مورد مدارک زبان مورد قبول سازمان امور مهاجرت استرالیا برای اغلب ویزاها و مدت زمان اعتبار آن ارائه شده است. برای اثبات داشتن دانش زبان انگلیسی کافی، باید یکی از مدارک زیر را نشان دهید که در طول ۳ سال قبل از […]ادامه خبر