برچسب ها : حقوق کودکان در استرالیا

جایگاه و حقوق کودکان در استرالیا چیست؟

جایگاه و حقوق کودکان در استرالیا در استرالیا درست مانند بزرگسالان ، کودکان از حقوق بشر در طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند. کودکان همچنین به دلیل آسیب پذیری از حقوق ویژه ای برخوردارند مانند حق محافظت در برابر استثمار و سواستفاده، حق مراقبت و داشتن خانه و همچنین […]ادامه خبر