برچسب ها : جمعیت استرالیا

آیا استرالیا کشور مهاجر پذیری است؟

با بررسی آمار و ارقام می‌توان دریافت که این کشور یکی از مهاجر پذیر ترین کشورهای جهان میباشد. این آمار تا ۳۰ جون ۲۰۲۰ این گونه اعلام میکند: بیش از ۷/۶ میلیون مهاجر در استرالیا زندگی می کنند. و ۲۹/۸ درصد از جمعیت استرالیا در خارج از کشور متولد شده اند. همچنین جمعیت استرالیا به […]ادامه خبر