برچسب ها : تغییر شرایط دارندگان ویزای دانشجویی ۵۰۰

تغییر شرایط دارندگان ویزای دانشجویی ۵۰۰

تغییر شرایط دارندگان ویزای دانشجویی۵۰۰ زمان اقدام برای ویزای دانشجویی جدید باید درخواست را برای همان مقطع یا مقطعی بالاتر ثبت کنید (به جز مقطع دکترا – PhD به مقطع کارشناسی ارشد) در صورت رعایت نکردن این قانون ممکن است شرط ۸۲۰۲ ویزای خود را نقض کنید.پس ممکن است ویزای شما لغو شود. سازمان Australian […]ادامه خبر